1. Dodanie

Objednávateľ je vopred informovaný a dĺžke dopravy na objednané miesto. Dodaciu lehotu tovaru si dodávateľ vyhradzuje na dva týždne vzhľadom k skutočnosti, že obstarávaný tovar je zo zahraničia. V prípade predĺženia tejto lehoty bude objednávateľ včas informovaný e-mailom alebo telefonicky. Objednávateľ berie na vedomie problémy zásobovania vplyvom vyššej moci, zmenách v zákonoch a úradných predpisov, násilia, štrajku alebo pre pracovné spory, ktoré nie sú v oblasti vplyvu dodávateľa. V týchto prípadoch sa predlžuje dodacia lehota o dobu na odstránenie týchto problémov. Aj v tomto prípade môže byť objednávky zrušená čiastočne alebo úplne. Náhrady na nároky škody zo strany kupujúceho za neskoré doručenie alebo nedodanie dodávky sú v každom prípade úplne vylúčené. V takýchto prípadoch sa dodávateľ snaží ponúknuť alternatívny výrobok alebo iné riešenia. Po prebratí tovaru berie kupujúci zodpovednosť a riziko za prípadné škody spôsobené prepravou na konečné miesto. Táto zodpovednosť sa prenáša na kupujúceho opustením dohodnutého miesta vykládky tovaru.

Meškanie prevzatia : preberanie tovaru kupujúcim je jedným zo základných zmluvných záväzkov. V prípade bezdôvodného neprevzatia dodaného tovaru, za ktorý je zodpovedný kupujúci si budeme účtovať 250,- eur za služby spojené s dopravou a poskytnutých služieb. Ďalšie nároky na náhradu škody kúpnej zmluvy sú vyhradené.

Vyzdvihnutie tovaru zo strany zákazníka je samozrejme možný priamo u dodávateľa. Keďže sa dodávateľovi zvýšia prevádzkové náklady ( personál, vysokozdvižný vozík… ) bude kupujúcemu účtovaný poplatok.

Dodávateľ je zodpovedný za škody spôsobené prepravou až ku konečnému miestu dodania tovaru. V prípade viditeľného poškodenia dodaného tovaru pri jeho preberaní je potrebné prepravcovi písomne potvrdiť poškodenie tovaru. V opačnom prípade dodávateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru. Preto odporúčame tovar dôkladne prekontrolovať pri preberaní! Prepravca je povinný čakať tak dlho pokiaľ si zákazník tovar úplne neskontroluje!

Ak to nie je možné z hľadiska nedostatku času dopravcu, bude hneď po skontrolovaní dodatočne poslané písomné potvrdenie zo strany kupujúceho o prijatí nepoškodeného tovaru. Len na základe toho je možné urobiť reklamáciu na akýkoľvek porušený prípadne chýbajúci tovar a následne požiadať o prípadnú náhradu škody voči dodávateľovi. Pri podpísaní preberacieho protokolu prehlasujete, že tovar ste prebrali riadne, úplne a nepoškodený.