Montáž

NEODBORNÉ PREVEDENIE MONTÁŽE VÁM MÔŽE SPÔSOBIŤ:

  1. ohrozenie zdravia Vás a Vašich pracovníkov servisu
  2. ohrozenie majetku (automobilu) Vášho zákazníka
  3. stratu záruky zdvíhacieho zariadenia a záručného servisu
  4. zbytočné náklady pri oprave zariadenia po neodbornej montáži
  5. stav zariadenia zhodnotený revíznym technikom ako zariadenie neschopné bezpečnej prevádzky.