Ochrana osobných údajov

Zákazník ako fyzická osoba oznámi predavajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska ,PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade ,že je fyzickou osobou – podnikateľ alebo pravnickou osobou, oznámi predavajúcemu svoje obchodné meno,adresu sídla, adresu miesta podnikania vrátane PSČ,IČO,DIČ,IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č.122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predavajúci v manuálnej i elektronickej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu. Ak zákazík zmení svoje osobné údaje predavajúci to berie na vedomie. Predávajúci spracúvava osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch za účelom vystavenie dokladov.Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zákazík si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení na www.prosiv.sk

Prevádzkovateľ internetových stránok www.prosiv.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje bude používať len za účelom obchodného vzťahu. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane