Revízie


ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY
Chcete sa cítiť vy a Vaši zamestnanci vo Vašej dielni bezpečne?Nezanedbajte stav Vášho zariadenia! Revízie zariadení netreba podceňovať! Sú nevyhnuté pre správny chod Vašich zariadení, preto je potrebné venovať im Vašu pozornosť. Je pre vás pocit bezpečnosti dôležitý? Bezpečnosť z pohľadu firmy PROSIV s.r.o. nie je len o vypracovaní revíznej dokumentácie pre prípadnú kontrolu vo Vašej autodielni. My máme na mysli práve bezpečnosť Vás a Vašich zamestnancov, ktorí dennodenne pracujú pod zdvíhacími zariadeniami. Ak nevynecháte pravidelnú kontrolu zariadenia, Váš zdvihák sa Vám poďakuje dlhou životnosťou. Ponúkame Vám revízne správy na zdvíhacie zariadenia rôznych typov, modelov a značiek. V cene revíznej správy je zahrnutá komplexná kontrola zdvíhacieho zariadenia, v prípade hydraulického zdvíhacieho zariadenia výmena hydraulického oleja, premazanie, nastavenie lán, zaškolenie technikov a, samozrejme, dokument revíznej správy, ktorý Vám doručíme po vykonaní revízie našimi revíznymi technikmi doporučenou poštou na Vašu adresu. K revíznej správe Vám pridáme denník zdvíhacieho zariadenia a bezpečnostné nálepky.