Moravská 1871/15
Vráble 952 01,
PROSIV s.r.o.
IČO:47590785
IČ DPH: SK2024002145
telefón:
+421 907 243 648
email:
prosiv@prosiv.sk
Platobné údaje:
SWIFT : CEKOSKBX
IBAN : SK65 7500 0000 0040 2215 4025

Moravská 1871/15
Vráble 952 01,
PROSIV s.r.o.

SERVISNÉ ODDELENIE
+421 907 243 648

OBCHODNÉ ODDELENIE
+421 908 659 579
prosiv@prosiv.sk